Examens


Twee maal per jaar zijn er judo examens. De leraren gaan dan een speciale les geven waarin de judoka gaat laten zien wat er in dat halve jaar weer is bijgeleerd. Aan het einde sluiten we dan af met de behaalde nieuwe slip of band en een diploma.

Van maandag 26 juni t/m zaterdag 1 juli 2017 vinden weer de judo examens tijdens de normale lesuren plaats in Zutphen, Vorden en Warnsveld. Natuurlijk mogen je ouders en je fans komen kijken. Heb je je nog niet opgegeven voor de examens? Doe dit dan door het formulier hier te downloaden en het strookje alsnog in te leveren voor 24 juni. Het formulier mag ook ingevuld worden terug gemaild naar info@judozutphen.nl. Het geld moet dan wel bij het examen nog ingeleverd worden!